Tolpit

Sveobuhvatan sistem koji može upravljati vašom prodavnicom, skladištem, proizvodnjom sočiva, prodajom, nabavkom, zalihama, inventarom, komunikacijom, zaradama i još mnogo toga.

Zbog čega

TOLPIT

Odeljenje za pružanje usluga

Proširena lista pregleda
Integrisani kalendar
Snažne SMS funkcije
Slušni aparat / Konsignacija
Terapija miopije / ortopsije vida
Integracija sa tragovima, ivicama, meračima sočiva

Baza podataka kupaca

Obuhvata kompanije od 1 prodavnice do oko 100 prodavnica. Takođe i organizacije sa prodajom i prodavnicama rasprostranjenim u mnogim zemljama.

TESTIMONIALS

Služba internog poslovanja

Integrisano računovodstvo
Sistem nabavke
Osnovna sredstva sa amortizacijom
Karkteristike zarada / prisustva
Razni izveštaji, prilagođeni.
Prebacivanje stavki između 2 zemlje

Proizvodnja sočiva

Obračun proizvodnih troškova, koristeći VI.
Jednostavno kontrolisanje priliva porudžbine
TOLPIT to TOLPIT – EOS (Elektronski sistem naručivanja)
Skladište sočiva putem Grid funkcije
Praćenje statusa porudžbine u fabrici / prodavnici

Karakteristike laboratorije

  • Lako kontrolisanje priliva naloga
  • Prazan / polu / završen status kontrole skladišta pomoću Grid funkcije
  • Praćenje statusa porudžbine u fabrici / prodavnici
  • Elektronsko prosleđivanje naloga u fabriku

TOLPIT razmišlja ekološki. Pomozite nam da spasimo drveće!

  • Priznanica / račun / recept putem SMS-a
  • Automatski uvoz faktura
  • Učitavanje polise osiguranja / lične karte
  • Učitavanje eksternih ispita
  • SMS i e-pošta sa kupcima
  • SMS na 3 jezika
Tolpit

Profesionalni softverski sistem

TOLPIT šalje SMS sa internet vezom ( link-om ) kupcima, pa samim tim kupci će uvek imati račun kod sebe, a prodavnice će štedeti na papiru i vremenu. Još sličnih funkcija je dostupno, ili će biti dostupno uskoro.

TOLPIT

DOGADJAJI

MIDO

Дана(и)

:

Сат(а)

:

Минута(с)

:

Секунди(е)

SILMO (PARIZ)

Дана(и)

:

Сат(а)

:

Минута(с)

:

Секунди(е)

SILMO (ISTANBUL)

Дана(и)

:

Сат(а)

:

Минута(с)

:

Секунди(е)